Jakie są wyniki badań dotyczących krioterapii kolana?

Jakie są wyniki badań dotyczących krioterapii kolana?

W tym artykule omówione zostaną wyniki badań przeprowadzonych na temat krioterapii kolana. Omówione zostaną również stosowane metody, wpływ na ból oraz transfuzje krwi. Terapia ta jest bezpieczną, niedrogą i skuteczną alternatywą dla operacji i leków. Zainteresowane osoby powinny rozważyć dowiedzenie się więcej o tej opcji leczenia – dane te są rezultatem dociekań specjalistów serwisu stock-online.pl.

Wyniki badań dotyczących krioterapii kolana

Wyniki badań dotyczących krioterapii kolana są niejednoznaczne. W niektórych badaniach stwierdzono pozytywne efekty, podczas gdy w innych odnotowano wyniki negatywne. W jednym z badań naukowcy zastosowali zimną temperaturę na stawie kolanowym grupy zdrowych nie-sportowców przez cztery dni. Zabieg krioterapii zwiększył ekspresję dwóch cytokin zapalnych, Atrogin-1 i Agrin. Zabiegi chroniły również włókna mięśniowe mięśnia czworogłowego i zmniejszały odpowiedź zapalną płynu maziowego.

Dwa badania przeprowadzone u ludzi potwierdziły, że krioterapia kolana może pomóc w zmniejszeniu bólu. Jedno z tych badań obejmowało 29 uczestników. Każdy uczestnik przeszedł 20 minutowy zabieg. Zabiegi były prowadzone przez wyszkolonych fizjoterapeutów. Uczestnicy zostali umieszczeni w pozycji leżącej z wyciągniętymi obiema nogami. Uczestnicy badania byli przykryci wilgotną gazą chirurgiczną, aby chronić skórę przed ewentualnym odmrożeniem. W badaniu wykorzystano również dwa worki foliowe zawierające 1 kg pokruszonego lodu.

Krioterapia jest stosowana od tysięcy lat. W ostatnich latach wykorzystuje się ją do różnych celów, w tym do rekonwalescencji po operacji kolana. Zabieg ten może zmniejszyć ból pooperacyjny i pomóc przyspieszyć powrót funkcji kolana. Ponadto, może również ułatwić proces rehabilitacji i promować wczesny powrót do codziennych czynności.

W jednym z badań stwierdzono, że krioterapia zmniejszyła ekspresję cytokin prozapalnych, które odgrywają ważną rolę w degeneracji stawów. Cytokiny te hamują produkcję kolagenu typu II, kluczowego składnika strukturalnego macierzy zewnątrzkomórkowej. Ponadto leczenie zmniejszyło rekrutację, migrację i aktywację neutrofilów.

W jednym z badań odnotowano, że miejscowa krioterapia ma działanie przeciwzapalne na zapalenie stawów u myszy z reumatoidalnym zapaleniem stawów, chociaż badanie przeprowadzono na innym modelu. Badacze zauważyli, że krioterapia miejscowa może hamować szlaki TNF-a i IL-6/IL-17. Wyniki te nie są jednak rozstrzygające.

Metody

Krioterapia jest jedną z metod, która jest stosowana w leczeniu bólu kolana. W ostatnich badaniach stwierdzono, że jest ona skuteczna i może skrócić czas trwania bólu pooperacyjnego i obrzęku. Badania obejmowały dziesięć badań, z wielkością próby od 32 do 140 pacjentów. Większość badań dotyczyła TKA, rekonstrukcji ACL lub operacji artroskopowej. Populacja pacjentów była podobna we wszystkich badaniach, z wyjątkiem wieku i płci.

Krioterapia zmniejsza stan zapalny poprzez wyzwalanie hormonów przeciwzapalnych, takich jak noradrenalina. Zmniejsza również krótkotrwały ból po urazie i poprawia zakres ruchu. Pomaga to klientowi wykorzystać swoje sesje ćwiczeń w bardziej produktywny sposób. Ponadto, krioterapia otwiera naczynia krwionośne, umożliwiając powrót bogatych w tlen cząsteczek do kolana podczas procesu gojenia.

Pomimo tych ustaleń, istnieją pewne ograniczenia tego badania. W badaniu wykorzystano wizualną skalę analogową do pomiaru bólu, która może nie dostarczać najbardziej przydatnych informacji. W grupie, która poddała się dziesięciu sesjom krioterapii, zaobserwowano zmniejszenie obrzęku kolana i zużycia środków przeciwbólowych. Ponadto badacze stwierdzili, że ciągły ruch bierny, który jest powszechny podczas rekonwalescencji, zmniejszył zużycie środków przeciwbólowych. W badaniu nie zastosowano jednak żadnych subiektywnych zmiennych oceny bólu, co mogłoby doprowadzić do uzyskania dokładniejszych wyników.

W badaniu obejmującym artroskopową operację kolana stwierdzono, że pacjenci, którzy poddali się krioterapii kolana po operacji artroskopowej, odczuwali mniejszy ból i mniejszy obrzęk niż grupa kontrolna. W badaniu stwierdzono również, że osoby z grupy poddanej krioterapii zużyły mniej leków przeciwbólowych podczas hospitalizacji.

Wpływ na ból

Celem tego badania było zbadanie wpływu krioterapii kolana na ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów. W zabiegu krioterapii plastikowy worek wypełniony piaskiem umieszczany jest na powierzchni kolana i mocowany elastycznym bandażem. Takie zastosowanie kompresji powoduje zmniejszenie bólu. Grupa eksperymentalna będzie otrzymywać zabieg dwa razy dziennie.

Krioterapia jest coraz bardziej popularnym uzupełnieniem terapii konwencjonalnej, począwszy od prostych okładów z lodu po bardziej zaawansowane urządzenia wykorzystujące cyrkulację powietrza lub zimnego płynu. Jednak opublikowane dowody dotyczące korzyści z krioterapii są nadal kontrowersyjne. Może to wynikać z różnic w rodzaju urządzenia i sposobie jego zastosowania. Dlatego trudno jest wyciągnąć jakiekolwiek stanowcze wnioski.

W najwcześniejszym badaniu klinicznym dotyczącym krioterapii, jako miernik wyników badano zużycie leków przeciwbólowych. Stwierdzono, że po operacji ortopedycznej pacjenci, którzy stosowali okłady z lodu przez 48 godzin, zużywali mniej leków narkotycznych niż ci, którzy nie poddali się krioterapii. Stwierdzono, że grupa poddana krioterapii zużywała istotnie mniej doustnych i iniekcyjnych leków przeciwbólowych niż grupa kontrolna.

W randomizowanym kontrolowanym badaniu klinicznym badacze oceniali skuteczność krioterapii w leczeniu bólu u osób, które przeszły operację wymiany stawu kolanowego. Wyniki wykazały, że zabieg poprawił mobilność pacjentów i zmniejszył ich zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Zauważono również, że zabieg był bezpieczny i nie zwiększał ryzyka wystąpienia poważnych powikłań. Ponadto pacjenci poddani krioterapii zgłaszali mniejszy ból w drugiej dobie pooperacyjnej w porównaniu z ich odpowiednikami, którzy nie byli poddani krioterapii.

Chociaż badanie to pokazuje obiecujące wyniki, nie jest rozstrzygające. Konieczne jest przeprowadzenie kolejnego badania w celu potwierdzenia skuteczności krioterapii w przypadku bólu. W badaniu tym stosowano okłady ColdHot firmy 3M i przeprowadzono je w dwóch różnych warunkach, w tym w szpitalu i w klinice.

Transfuzje krwi

Zmniejszenie liczby transfuzji krwi podczas zabiegu krioterapii kolana może poprawić wyniki leczenia pacjentów i zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej. Pacjenci, którzy tracą mniej krwi podczas zabiegu, mają lepszą mobilizację pooperacyjną i są mniej narażeni na wystąpienie pooperacyjnej hemartrozy. Ponadto, mniejsza utrata krwi w okolicy kolana oznacza zmniejszenie bólu i obrzęku. Transfuzje mogą prowadzić do powikłań i spowodować przeciążenie płynami lub problemy z raną. Opracowano kilka strategii mających na celu zmniejszenie utraty krwi podczas zabiegu krioterapii kolana.

Transfuzje krwi podczas krioterapii kolana są kontrowersyjne. Niektórzy lekarze są sceptycznie nastawieni do tego, że są one koniecznym elementem zabiegu. Inni twierdzą, że utrata krwi jest naturalną częścią zabiegu. Amerykańskie Stowarzyszenie Banków Krwi opublikowało wytyczne dotyczące odzyskiwania krwi i rekonfuzji. Jedno prospektywne, randomizowane badanie wykazało, że ponowna transfuzja utraconej krwi była bezpieczna i skuteczna u pacjentów po całkowitej wymianie stawu kolanowego. Konieczne są jednak dalsze badania w celu lepszego zrozumienia wpływu transfuzji krwi na wyniki leczenia pacjentów.

Utrata krwi podczas krioterapii kolana jest powszechna, ale proces ten jest bezpieczny i skuteczny. Procedura ta jest ogólnie związana z niskim ryzykiem powikłań i charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem powodzenia. Ponadto charakteryzuje się niskim wskaźnikiem transfuzji krwi, przy mniejszej liczbie jednostek potrzebnych na jednego pacjenta.

Przed zabiegiem krioterapii stawu kolanowego należy uzyskać przedoperacyjną pełną morfologię krwi oraz ocenę funkcji nerek. W przypadku podejrzenia anemii należy ją zbadać przy najbliższej okazji. Docelowa wartość Hb zarówno dla mężczyzn jak i kobiet powinna wynosić 130 g/L lub więcej. Pacjenci z chorobami nerek nie powinni być poddawani zabiegom artroplastyki kolana z zastosowaniem konwencjonalnych drenaży ssących. Jeśli rewizja jest konieczna, należy rozważyć ratowanie komórek.

Krioterapia może zmniejszyć ból i poprawić zakres ruchu po całkowitej wymianie stawu kolanowego. Stosowanie krioterapii w przypadku operacji kolana powinno być porównywane z innymi metodami leczenia pooperacyjnego. Ważne jest jednak przeprowadzenie wieloośrodkowego randomizowanego badania kontrolowanego w celu potwierdzenia jej skuteczności.

Skuteczność

W badaniu tym analizuje się skuteczność krioterapii kolana u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Proces ten jest prosty i wykorzystuje temperaturę lodu do zmniejszenia stanu zapalnego i bólu. Może również pomóc w poprawie zakresu ruchu. Terapia ta indukuje również uwalnianie substancji przeciwzapalnych zwanych noradrenaliną.

Zabieg został zatwierdzony przez Ethical Review Board for Health Sciences Research in Human Subjects. Pacjenci wyrazili świadomą zgodę przed poddaniem się zabiegowi. Ponadto pacjenci zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup leczenia przez osobę trzecią. Badacze byli ślepi na przydział grupy. Pacjenci z grupy 1 przeszli 20-minutowy zabieg krioterapii, a następnie ćwiczenia, podczas gdy pacjenci z grupy 2 otrzymali tylko ćwiczenia. Następnie poinstruowano ich, aby wykonywali cztery zabiegi domowe dziennie przez tydzień.

Chociaż badania kliniczne nie wykazały jeszcze ostatecznych wyników, wstępne dane sugerują, że krioterapia może znacząco zmniejszyć ból i poprawić wyniki funkcjonalne kolana po artroplastyce kolana. Ponadto pacjenci rzadziej wymagają stosowania leków przeciwbólowych po operacji. Chociaż badania są ograniczone przez ograniczoną wielkość próby, wyniki sugerują, że krioterapia kolana może być stosowana po operacji i zmniejszyć ból pooperacyjny i krwawienie.

Zastosowanie krio/cukierków zapewnia również rozpoczęcie ruchów ROM kolana we wczesnym okresie pooperacyjnym i minimalizuje stosowanie leków przeciwbólowych. Badacze oceniali również punktację funkcji kolana we wczesnym okresie pooperacyjnym i w okresie kontrolnym. Wyniki funkcji kolana były wyższe po terapii cryo/cuff niż w grupie kontrolnej. Podskale bólu i wyniki KSS były również wyższe w grupie poddanej krioterapii.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *