Czy krioterapia pomaga w leczeniu włókniaków?

Czy krioterapia pomaga w leczeniu włókniaków?

Krioterapia to technika, w której tkanka jest zamrażana do temperatury niższej niż 0degC. Temperatura zamrażania różni się w zależności od tkanki, ale zwykle wynosi od -20 do -50degC. Opiera się ona na koncepcji „dawki”, czyli czasu ekspozycji na temperaturę „nadiru” oraz szybkości, z jaką komórki są zamrażane i rozmrażane.

Przezskórna krioterapia pod kontrolą MRI

Ostatnie badania wykazały, że przezskórna krioterapia pod kontrolą MRI w przypadku włókniaków może zmniejszyć ich rozmiar nawet o 70 procent. Proces ten okazał się skuteczny w leczeniu wielu rodzajów włókniaków, w tym włókniaków w jamie brzusznej i macicy. Technika polega na dostarczeniu małej kulki lodu do jelita i monitorowaniu jego reakcji na środek zamrażający. Autorzy badania zauważyli, że procedura jest bezpieczna, co skutkuje minimalnym wskaźnikiem powikłań.

Krioterapia prowadzona za pomocą MRI jest badana na zwierzętach doświadczalnych i w warunkach klinicznych od 2000 roku. Opublikowane obrazy z badań klinicznych potwierdziły jej bezpieczeństwo i skuteczność. Możliwe jest monitorowanie procesu zamrażania przy użyciu skanera MRI 0,5-T i zastosowaniu sondy do krioterapii lodem o średnicy 2,4 mm. Mimo że krioterapia przezskórna MRI-guided nie jest jeszcze powszechnie dostępna, jest uważana za bezpieczną i może zapewnić dobre wyniki kliniczne u niektórych pacjentów.

Przezskórne krioterapie MRI-guided w leczeniu włókniaków nie są nowością, ale ostatnie badania dają solidne podstawy do ich klinicznego zastosowania. Ostatnia praca opublikowana w J. Magn. Reson. Imaging (JMRI) wykazały, że krioterapia przezskórna prowadzona za pomocą MRI jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu włókniaków.

Zabieg jest niewielką, ambulatoryjną procedurą. Trwa zazwyczaj kilka godzin. Przed zabiegiem zakłada się linię dożylną w celu podania materiału kontrastowego i leków. Następnie w pęcherzu moczowym umieszcza się cewnik Foleya. Pęcherz zostanie opróżniony podczas zabiegu. Może to spowodować przemieszczenie macicy. Dodatkowo do wypełnienia odbytnicy i przemieszczenia macicy może być użyty żel ultrasonograficzny.

Technika ta została początkowo zastosowana u dwóch pacjentek z objawowymi włókniakami. Podczas zabiegu użyto krioprobów Galil o średnicy od dwóch do trzech mm. Zespół wykorzystał wielopłaszczyznowy obraz T2w FSE do prowadzenia sond i monitorowania ablacji. Następnie procedurę kierowaną przez MRI wykonano u dziewięciu pacjentów. Badacze zauważyli, że metoda charakteryzowała się wysokim stopniem precyzji i kontroli.

Ta technika różni się od innych metod. Zabieg kierowany przez MRI jest bardziej precyzyjny i skuteczny. Może być ukierunkowane na guzy, do których trudno dotrzeć przy użyciu innych metod. Technika MRI-guided wykonywana jest przy użyciu systemu krioterapii Galil w skanerze AIRIS II o mocy 0,3T. Zabieg może być wykonany w dożylnej sedacji świadomej. Śródoperacyjnie podaje się dożylnie Gd-DTPA, co poprawia czułość zabiegu i zwiększa widoczność guza.

Embolizacja włókniaków macicy

Embolizacja włókniaków jest alternatywną metodą leczenia włókniaków, która zmniejsza włókniaki bez stosowania dużych zabiegów chirurgicznych. Jej działanie polega na wywołaniu skrzepu w macicy, odcięciu dopływu krwi do włókniaków i ich zmniejszeniu. Po zabiegu, fibroidy kurczą się do około połowy ich pierwotnej wielkości i 20 procent ich średnicy. Zmiękczają się, zmniejszając nacisk na macicę i otaczające ją narządy miednicy.

Choć jest to zabieg mało inwazyjny, embolizacja włókniaków macicy wiąże się z szeregiem potencjalnych zagrożeń. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest ciąża. Jeśli zabieg nie zadziała w celu wyeliminowania włókniaków, kobieta może zajść w ciążę i będzie musiała poddać się nagłej histerektomii. Jednak ryzyko związane z embolizacją jest minimalne, jeśli zabieg jest wykonywany przez wykwalifikowanego radiologa interwencyjnego.

Oprócz krioterapii, inne metody leczenia włókniaków obejmują ablację endometrium, która niszczy wyściółkę macicy. Zabieg ten często wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, ale należy pamiętać, że wiąże się on z ryzykiem niepłodności. Histerektomia jest jedynym absolutnym lekarstwem na włókniaki macicy, ale jest to poważny zabieg chirurgiczny, który niesie ze sobą takie samo ryzyko jak każdy inny rodzaj operacji.

Zabieg może być wykonany jako procedura ambulatoryjna lub w szpitalu. W zależności od stanu pacjenta i praktyki świadczeniodawcy, pacjenci mogą wymagać pozostania na noc. Pacjenci zostaną poproszeni o usunięcie wszelkiej biżuterii i odzieży przed zabiegiem, a także mogą otrzymać leki antybiotykowe, które pomogą zapobiec infekcji po zabiegu.

UAE nie jest odpowiedni dla kobiet z ciężką endometriozą, nowotworem miednicy lub przewlekłymi infekcjami. Ryzyko związane z zabiegiem obejmuje wczesną menopauzę i ból przez kilka miesięcy. Włókniaki mogą również uszkodzić macicę i jajnik, więc zabieg ten może nie być odpowiedni dla kobiet, które próbują począć dziecko.

Kobiety z włókniakami często cierpią z powodu obfitych miesiączek, bólu w miednicy oraz ucisku na pęcherz i jelita. Włókniaki mogą być leczone za pomocą UFE. Podczas tego zabiegu do macicy wprowadzany jest cewnik, przez który wstrzykiwane są małe cząsteczki. Wstrzykiwane cząstki mają na celu spowodowanie skurczenia się włókniaków. Około 90 procent kobiet poddanych tej procedurze zgłasza znaczne złagodzenie objawów.

Krioterapia całego ciała

Krioterapia całego ciała w przypadku włókniaków jest alternatywnym sposobem leczenia, który polega na wprowadzeniu przez skórę igłowych krioprobów i zamrożeniu guzów. Zabieg ten jest stosowany przez chirurgów od wielu lat, a igły stały się tak małe, że można je wprowadzić przez małe nacięcie w skórze. Zimny gaz powoduje, że guzy kurczą się i obumierają, zabijając znajdujące się w nich komórki.

Inne korzyści płynące z krioterapii całego ciała obejmują złagodzenie bólu, poprawę krążenia, metabolizmu i złagodzenie bólu po treningu. Jednak żadne z tych twierdzeń nie zostało przetestowane przez FDA, dlatego należy zachować ostrożność przy wypróbowywaniu tego zabiegu. Dopóki FDA nie zatwierdzi krioterapii całego ciała jako metody leczenia, nie można jej stosować do leczenia jakichkolwiek schorzeń.

Chociaż zabieg ten jest skuteczny w leczeniu włókniaków, może nie być odpowiedni dla wszystkich kobiet z włókniakami. Kobiety z włókniakami powinny skonsultować się z ginekologiem, aby zdecydować, czy ten zabieg jest dla nich odpowiedni. Zabieg może obejmować kilka małych nacięć w brzuchu lub większe nacięcie. Pacjentki są zwykle przyjmowane do szpitala po zabiegu, i będą one zalecane do odpoczynku przez kilka tygodni. Chociaż zabieg ten jest generalnie dobrą opcją leczenia włókniaków, może mieć skutki uboczne, w tym odrastanie włókniaków.

Kobiety z chorobami współistniejącymi, w tym z embolizacją tętnicy macicznej, nowotworem złośliwym miednicy lub przewlekłymi infekcjami, nie powinny poddawać się zabiegowi UAE. Kobiety z włókniakami macicy mogą odnieść korzyści także z innych zabiegów, takich jak ablacja ultradźwiękowa. Jednak kobiety z chorobami współistniejącymi muszą rozważyć wszystkie opcje przed poddaniem się zabiegowi na włókniaki.

Krioterapia całego ciała w przypadku włókniaków jest stosunkowo nową metodą leczenia włókniaków. W badaniu przeprowadzonym w Unii Europejskiej stwierdzono, że jest ona bezpieczna i skuteczna u wielu kobiet. W badaniu zastosowano urządzenie ExAblate 2000. Urządzenie posiada margines bezpieczeństwa 15 mm od powierzchni błony surowiczej. Zabieg przeprowadzono u kobiet, które nie planowały w najbliższym czasie urodzenia dziecka. Punktem końcowym badania była procentowa zmiana objętości perfundowanej włóknika.

Zabieg trwa od jednej do dwóch godzin. W większości przypadków dzięki zabiegowi można uzyskać 50% zmniejszenie objętości włókniaków w ciągu trzech miesięcy. Podobnie u kobiet w ciągu roku obserwuje się 40-procentową redukcję wielkości włókniaków. Proces może być wykonany w ciągu zaledwie jednej lub dwóch godzin, a większość pacjentów może powrócić do normalnego życia siedem dni po zabiegu.

Uszkodzenia normalnych struktur spowodowane krioterapią

Krioterapia włókniaków to zabieg, w którym małe plastikowe cząstki są wstrzykiwane do tętnic w celu zablokowania przepływu krwi do włókniaka. Zabieg ten wymaga dużego nacięcia chirurgicznego i krótkiego pobytu w szpitalu. Po zabiegu pacjent może odczuwać skurcze miednicy, ale powinny one ustąpić w ciągu jednego do dwóch dni. Chociaż procedura ta może spowodować uszkodzenie normalnych struktur, nie jest ona niebezpieczna.

Krioterapia może być wykonywana na powierzchni skóry, pod skórą lub przez nacięcie chirurgiczne. Chociaż krioterapia miejscowa jest najczęstszą metodą, technika ta może być również stosowana w przypadku zmian znajdujących się pod powierzchnią skóry, takich jak zmiany w nerkach lub oku. Krioterapia chirurgiczna może wiązać się z użyciem sondy przypominającej igłę i nacięciem w ścianie brzucha. Metoda ta wiąże się z pewnym ryzykiem i powinna być stosowana wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Jeśli kobieta doświadcza bólu lub krwawienia podczas okresu, może chcieć wybrać obserwację zamiast krioterapii w przypadku włókniaków. Jednak w większości przypadków fibroidy obkurczają się po menopauzie. Ponadto, duże fibroidy mogą nie kurczyć się szybko po menopauzie. Kobiety powinny być świadome, że fibroidy mogą być łagodne, jeśli nie mają żadnych objawów. Włókniaki to nienowotworowe guzy dróg rodnych, które występują u około jednego procenta kobiet.

Macica kobiety to narząd w kształcie gruszki, który znajduje się w dolnej części ciała. Zawiera szyjkę macicy i endometrium, czyli wyściółkę, która co miesiąc ulega złuszczeniu. Macica jest również miejscem, w którym rozwija się płód.

Istnieje kilka różnych opcji chirurgicznych dotyczących włókniaków. Jedną z opcji jest laparotomia, która usuwa włókniaki bez usuwania macicy. Zabieg ten może jednak wpłynąć na zdolność kobiety do poczęcia i posiadania dziecka.

Niechirurgiczna metoda na włókniaki jest znana jako embolizacja, która jest procedurą inwazyjną, która powoduje mniej blizn niż operacja. Jednak zabieg ten nie jest trwały i może powodować nawroty. Z tego powodu zaleca się, aby przed poddaniem się tej procedurze kobieta przeszła badanie lekarskie i otrzymała opinię eksperta.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *